Propietari del lloc web i de l’aplicació

Barcelona Obertura és propietat de Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, amb domicili a Carrer del Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, amb número d’identificació fiscal G-59684548 i inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 514.
L’ús del lloc web i de l’aplicació està subjecte a les següents condicions. Li preguem que les llegeixi atentament. L’accés al lloc web i/o a l’aplicació i l’ús del seu contingut significa que vostè ha llegit i acceptat les mateixes.

Condicions d’ús

Barcelona Obertura ha preparat el material del lloc web i de l’aplicació únicament amb finalitats informatius. La informació que es publica en aquest lloc web és vàlida en el moment de la seva publicació i s’actualitza al més aviat possible.
Els enllaços del lloc web i/o de l’aplicació poden dirigir-li a altres llocs web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els que Barcelona Obertura no exerceix cap mena de control. Barcelona Obertura no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs web i aplicacions, i l’accés als mateixos a través de la web o aplicació no implica que Barcelona Obertura recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat

Barcelona Obertura no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin danyar o alterar el seu sistema informàtic, els seus documents electrònics o els seus fitxers. En conseqüència, Barcelona Obertura no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.